horo-1

ความหมายของคำว่า “ชง” ที่ถูกต้องตามหลักการที่แท้จริง

คำว่า ชง เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีน คำว่า ชง แต่เริ่มเดิมทีคำนี้มีความหมายว่า ปะทะ ในภาษาไทยเราจะใช้คำว่า ชง หมายถึง ไม่ถูกกับ หรือมีดวงขัดกันกับ จะใช้สำหรับการมีชะตาไม่ต้องกันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้