ราศีที่อาจมีปัญหากับคนรักจะถึงขั้นเลิกกัน

ราศีมิถุน ด้วยอิทธิพลดาวเสาร์และดาวเนปจูน ส่งผลให้ชาวราศีมิถุนอาจพบเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ ทำให้เกิดความเหินห่างกันกับคนรักในช่วงนี้ หรือเกิดเรื่องที่ขัดแย้งกันบ่อยๆ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันนั้นแย่ลง อาจจะถึงขั้นเลิกรากันได้เลยวิธีป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่ออีกคนร้อนเราต้องเย็น