ราศีที่อาจจะได้ไล่ออกจากงาน

ราศีตุลย์ การงาน การติดต่อ สัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งจากหุ้นส่วน คู่ค้า คู่สัญญา ที่สามารถจะโน้มน้าวใจ ชักจูงให้เป็นไปตามแต่ที่ชาวราศีตุลต้องการอย่างไม่ยากนัก แต่สัปดาห์นี้ ควรระวังปัญหาสุขภาพทั้งของตนเองหรือพนักงาน ลูกจ้าง ที่อาจเป็นอุปสรรคทำให้งานล่าช้า เสียหายได้ สำหรับมนุษย์เงินเดือน อย่าประมาท เตรียมพร้อมรับมือไว้ โดยเฉพาะจากเจ้านาย ผู้บังคับบัญชา ที่อาจพ้นจากหน้าที่ หรือ องค์กรที่ทำงานอยู่ปิดกิจการ ควรหางานสำลองของตัวเองไว้จะช่วยให้ท่านผ่านพ้นชีวิตไปได้