ราศีที่อาจจะได้โชคแบบไม่คาดคิด

ราศีกันย์ การเงิน อาจได้โชคมีลาภอย่างไม่คาดฝัน แต่เป็นระยะที่ควรวางแผนการใช้จ่ายให้รอบคอบมากขึ้น เพราะรายได้ที่คาดหวัง อาจไม่เป็นไปตามที่คิด ขณะรายจ่ายจำเป็นอย่างเช่นเรื่องบุตร-ธิดา ก็มีเกณฑ์สูงมาก ที่อาจทำให้หาได้ไม่พอกับที่จะจ่ายออกไปต้องรู้จักประหยัดให้มากกว่าเดิมเพื่อให้เหลือเงินใช้ในอนาคต