ราศีที่ยากออกจากงาน

ราศีมีน การงานอยู่ในระยะยิ่งขยัน ยิ่งเป็นโอกาสสร้างงาน สร้างความเจริญก้าวหน้าให้มากยิ่งขึ้น แต่ควรพิจารณาให้รอบคอบหากจะถูกชักชวนให้ร่วมหุ้น ลงทุนกับมิตรสหายในวงการเดียวกัน เพราะมีเกณฑ์สูงว่าจะนำความยุ่งยาก เดือดร้อนมาให้ และอาจเป็นการก่อศัตรูอีกด้วย สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่กำลัง อยากลาออก อยากเปลี่ยนงาน ก็ควรพิจารณาให้รอบคอบ เพราะทางเดินข้างหน้า มีเกณฑ์จะสร้างปัญหาจนหาทางออกไม่เจอมากกว่า เพราะฉะนั้นเราควรลีกเลี่ยงคำพูด