ราศีที่ต้องระวังในเรื่องการทำงานหากทำผิดพลาดจะทุกซ้ำเติม

ราศีที่ต้องระวังในเรื่องการทำงานหากทำผิดพลาดจะทุกซ้ำเติม คำทำนายนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 – 29 ธันวาคม 2562 ราศีกรกฏ

(15 ก.ค. – 16 ส.ค.)การงาน ใส่ใจให้มากขึ้นกับงาน ภารกิจที่กระทำอยู่ หากประมาท เผลอ สะเพร่า ทำให้งานผิดพลาด ก็มีโอกาสสูงที่จะถูก “ซ้ำเติม” จากมิตรในที่แจ้ง ศัตรูในที่ลับได้ สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ก็จะอยู่ในเกณฑ์ดี ที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือ ร่วมใจพัฒนาองค์กรให้เจริญยิ่งขึ้นได้