ราศีที่ต้องระวังจะล้มละลาย

ราศีกันย์ การงาน ตัวแทน นายหน้า หรือ งานบริการ จะอยู่ในเกณฑ์ดีหากขยันติดต่อ สื่อสาร จะทำให้มีโอกาสมากขึ้น แต่สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ที่มีงานประจำทำอยู่แล้ว ก็ควรพิจารณาให้รอบคอบ หากจะหาทางเพิ่มรายได้ด้วยการลงทุน ทำงานเสริมพิเศษมากขึ้น เพราะหากไม่อึดไม่ทนแล้ว ก็อาจพบกับคำว่า ล้มเหลวและล้มละลาย ขอเอาใจช่วยในเรื่องการงานนะครับ