ราศีที่จะได้ผู้มีอำนาจช่วยอย่างลับๆ

ราศีกุมภ์ เริ่มต้นระยะเวลาที่ควร “ลุย” รีบเร่ง ทุ่มเทเวลา จัดการงาน ภารกิจที่ตั้งใจทำ อย่าปล่อยสิ่งที่คิดให้เป็นแค่ฝันเฟื่อง ถึงจะเป็นโอกาสที่จะสร้างงาน สร้างเงินให้เจริญรุ่งเรืองอีกยาวนาน โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือน ก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะได้รับการส่งเสริม สนับสนุนอย่างลับๆ จากผู้ใหญ่ ผู้มีอำนาจอีกด้วย