ราศีที่จะมีโอกาสสร้างหนี้สิ้นในระยะยาว

ราศีพิจิก การเงิน ปากเป็นเอก ทั้งจากการเขียน พูด โฆษณาแบบน้ำไหลไฟดับ ถึงมีแต่น้ำไม่มีเนื้อ ก็อาจทำให้เกิดรายได้มากยิ่งขึ้น แต่ควรระวังจากหาได้มาก ก็อาจใช้ฟุ่มเฟือยจนมากกว่ารายรับ ที่มีโอกาสสูงว่าจะก่อให้เกิดภาระหนี้สินระยะยาวตามมาในระยะยาว ต้องเซฟตัวเองบ้าง