ราศีที่จะมีเงินมากขึ้นจากการทำงานและอื่นๆ

ราศีพฤษภ การเงิน การแสวงหารายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ ดีขึ้น สามารถหารายรับได้หลายช่องทาง ทั้งผลกำไรจากธุรกิจ เงินปันผล ส่วนแบ่งจากกองมรดก รวมการติดตามทวงถามหนี้สิน ก็จะมีโอกาสได้คืนแล้ว รวมถึงการชำระหนี้กู้ยืม หากเริ่มต้นวันนี้ ไม่เกิน 3-4 เดือน ก็จะปลดหนี้ได้ทั้งหมดหายห่วงเรื่องเงินแต่ถ้าหากได้มาเยอะก็ควรที่จะใช้จ่ายอย่างละมัดระวังมากขึ้น