ราศีที่คิดจะทำธุระกิจกับคนรักและจะปัญหา

ราศีธนู ในช่วงนี้ชาวธนูที่เตรียมวางแผนจะทำธุรกิจร่วมกับคนรัก ก็ควรระงับแผนงานการลงทุนร่วมกันเอาไว้ก่อน เพราะในช่วงนี้อิทธิพลของดาวเสาร์และดาวเนปจูนส่งผลให้การพูดคุยเจรจาเรื่องงานกับคนรักสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจ หรือมีความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาขัดใจกัน จนอาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ที่มีต่อกันก็เป็นไปได้ ฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจกับคนรักในช่วงนี้จึงดีที่สุดรอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนค่อยวางแผนเริ่มคุยกันใหม่