ราศีที่ควรระวังเรื่องงาน จนทำอาจจะล้มเหลวได้

ราศีสิงห์  เรื่องงาน อย่าประมาทภารกิจที่ต้องเดินทางไกลหรือติดต่อกับชาวต่างชาติในสัปดาห์นี้ เพราะมีเกณฑ์ในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคสิ่งกีดขวางที่ทำให้ล่าช้าหรือล้มเหลวสำหรับคนที่เงินเดือนควรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทะเลาะกับผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่เพราะมันอาจทำให้เกิดแรงผลักดันจนกว่าจะหาสาเหตุที่จะออกจากงาน