พระพิฆเนศ เรียกทรัพย์

พระสิทธิ คณปติ (Siddhi Ganapati)เป็นปางประทานความสมบูรณ์ และทรัพย์สมบัติ ทรงมีวรรณะสีทองคำ มี 4 ทรง เป็นช่อดอกไม้ มะม่วง ต้นอ้อย และขวาน ส่วนงวงนั้นชูขนม คอยประทานความร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง และความอุดมสมบูรณ์ให้กับโลก นอกจากนี้ยังมีอำนาจเหนืออุปสรรคต่าง ๆ ทั้งปวง สามารถขจัดภูติผีปีศาจ มีอำนาจในการปกครอง หรือแม้แต่การสอน การแพทย์ การพยากรณ์ และศาสตร์อื่นๆพระสิทธิ คณปติ ทรงเป็นพระพิฆเนศที่เหมาะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ โดยมีคาถาบูชา ดังนี้ “โอม ศรี สิทธิ คณปติ ยะนะมะฮา”

พระทวิชา คณปติ (Dwija Ganapati)เป็นปางแห่งการบุกเบิก เริ่มต้นชีวิตใหม่ เปิดกิจการใหม่ ทรงมีวรรณะสีขาว แต่ในบางตำราบอกไว้ว่าทรงมีวรรณะเป็นสีเขียว ทรงมี 4 เศียร และ 4 กร ทรงถือลูกปะคำ ไม้ครู (พลอง) กาน้ำ และคัมภีร์ ซึ่งเป็นสัณลักษณ์แห่งการเกิดใหม่ ความพากเพียร และการแสวงหาวิชาความรู้ตามตำราแห่งพระพุธเทวาได้กล่าวไว้ว่าพระทวิชา คณปติ ทรงเป็นปางคเนศกึ่งนารี-กึ่งบุรษ ที่มี 2 ร่าง เป็นพระนางอิลา เนื่องมาจากคำสาปของพระศิวะ นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงพระพรหม 4 พระพักตร์ ที่ให้พรกับพระคเนศให้มีอำนาจเทียบเท่ากับพระองค์ โดยปางที่เป็นอัครนารีคเณศนั้นสามารถหาดูได้ที่รูปแกะสลักหินที่วิหารพระแม่อุมากามาฉิ เมืองกัลยากุมารี ทางใต้ของประเทศอินเดีย อย่างไรก็ตามปางนี้ถือได้ว่าอวตารเป็นครึ่งพระลักษมี เพื่อดลบันดาลอำนาจ บารมี ทรัพย์ และมีความสามารถดั่งบุรุษกับสตรีรวมกันพระทวิชา คณปติ เป็นอีกปางที่ทรงประทานทรัพย์และความร่ำรวย รวมถึงอำนวยผลประโยชน์หรือผลลัพธ์ในทางบวกให้กับผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ นักธุรกิจ นักลงทุน นักสำรวจ นักบุกเบิก คนทำงานต่างแดน รวมถึงกิจการอื่น ๆ และทรงเป็นพระพิฆเนศที่เหมาะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธ โดยมีคาถาบูชา ดังนี้“โอม ศรี ทวิชา คณปติ ยะนะมะฮา”

พระตรีมุข คณปติ (Trimukha Ganapati)มีวรรณะสีแดง หรือสีชมพูสด ทรงมี 3 เศียร และ 6 กร โดยสามเศียรนั้นมีความหมายถึง “ภพทั้งสาม” ซึ่งก็คือ สวรรค์ โลกมนุษย์ และบาดาลพระตรีมุข คณปติ นับว่าเป็นปางเปิดโลกปางหนึ่งที่ทรงประทับนั่งบนดอกบัวและประทานพร โดยพระหัตถ์ขวาจะประทานอภัย พระหัตถ์ซ้ายประทานพร ส่วนกรอื่น ๆ ทรงถือตะบอง ลูกปะคำ บ่วงบาศ และโถใส่น้ำผึ้ง ท่านจะทรงอำนวยผลทางด้านโภคทรัพย์ อำนาจ เสน่ห์ และความแคล้วคลาดปลอยภัย นอกจากนี้เลข 3 ยังถือเป็นอำนาจในการคุ้มครองของพระอังคารด้วย ดังนั้นพระตรีมุข คณปติ จึงเป็นองค์พระพิฆเนศที่เหมาะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร โดยมีคาถาบูชา ดังนี้