จัดอับดับคนดวงดีของประเทศญี่ปุ่น ปี2020

จัดอับดับคนดวงดีของประเทศญี่ปุ่น ปี2020 ใครจะโชคดีมีความสุขในปี2020

            อันดับที่ 1 / เกิดวันที่ 3 เมษายน

          อันดับที่ 2 / เกิดวันที่ 24 มีนาคม

          อันดับที่ 3 / เกิดวันที่ 14 ธันวาคม

          อันดับที่ 4 / เกิดวันที่ 31 กรกฎาคม

          อันดับที่ 5 / เกิดวันที่ 16 ตุลาคม

          อันดับที่ 6 / เกิดวันที่ 7 สิงหาคม

          อันดับที่ 7 / เกิดวันที่ 30 สิงหาคม

          อันดับที่ 8 / เกิดวันที่ 18 มิถุนายน

          อันดับที่ 9 / เกิดวันที่ 12 เมษายน

          อันดับที่ 10 / เกิดวันที่ 16 กรกฎาคม

          อันดับที่ 11 / เกิดวันที่ 1 มกราคม

          อันดับที่ 12 / เกิดวันที่ 11 กันยายน

          อันดับที่ 13 / เกิดวันที่ 24 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 14 / เกิดวันที่ 8 สิงหาคม

          อันดับที่ 15 / เกิดวันที่ 2 กันยายน

          อันดับที่ 16 / เกิดวันที่ 9 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 17 / เกิดวันที่ 15 ตุลาคม

          อันดับที่ 18 / เกิดวันที่ 13 ธันวาคม
         
          อันดับที่ 19 / เกิดวันที่ 29 ตุลาคม

          อันดับที่ 20 / เกิดวันที่ 19 พฤษภาคม

          อันดับที่ 21 / เกิดวันที่ 2 กรกฎาคม

          อันดับที่ 22 / เกิดวันที่ 22 มีนาคม

          อันดับที่ 23 / เกิดวันที่ 9 มีนาคม

          อันดับที่ 24 / เกิดวันที่ 25 ตุลาคม

          อันดับที่ 25 / เกิดวันที่ 4 สิงหาคม

          อันดับที่ 26 / เกิดวันที่ 2 มกราคม

          อันดับที่ 27 / เกิดวันที่ 28 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 28 / เกิดวันที่ 8 ธันวาคม

          อันดับที่ 29 / เกิดวันที่ 7 มิถุนายน

          อันดับที่ 30 / เกิดวันที่ 5 มีนาคม

          อันดับที่ 31 / เกิดวันที่ 24 เมษายน

          อันดับที่ 32 / เกิดวันที่ 23 สิงหาคม
         
          อันดับที่ 33 / เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 34 / เกิดวันที่ 27 มิถุนายน

          อันดับที่ 35 / เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 36 / เกิดวันที่ 5 สิงหาคม

          อันดับที่ 37 / เกิดวันที่ 5 เมษายน

          อันดับที่ 38 / เกิดวันที่ 6 กรกฎาคม

          อันดับที่ 39 / เกิดวันที่ 21 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 40 / เกิดวันที่ 1 สิงหาคม

          อันดับที่ 41 / เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 42 / เกิดวันที่ 13 กรกฎาคม

          อันดับที่ 43 / เกิดวันที่ 4 กันยายน
         
          อันดับที่ 44 / เกิดวันที่ 10 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 45 / เกิดวันที่ 14 กรกฎาคม

          อันดับที่ 46 / เกิดวันที่ 18 พฤษภาคม

          อันดับที่ 47 / เกิดวันที่ 2 ธันวาคม

          อันดับที่ 48 / เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม

          อันดับที่ 49 / เกิดวันที่ 5 มกราคม

          อันดับที่ 50 / เกิดวันที่ 16 กุมภาพันธ์

คนดวงดีประจำปี 2020 อันดับที่ 51-100

          อันดับที่ 51 / เกิดวันที่ 18 กรกฎาคม

          อันดับที่ 52 / เกิดวันที่ 11 สิงหาคม

          อันดับที่ 53 / เกิดวันที่ 20 กันยายน

          อันดับที่ 54 / เกิดวันที่ 22 มิถุนายน

          อันดับที่ 55 / เกิดวันที่ 25 มกราคม

          อันดับที่ 56 / เกิดวันที่ 3 กรกฎาคม

          อันดับที่ 57 / เกิดวันที่ 13 กันยายน

          อันดับที่ 58 / เกิดวันที่ 9 พฤษภาคม

          อันดับที่ 59 / เกิดวันที่ 12 กันยายน

          อันดับที่ 60 / เกิดวันที่ 27 ตุลาคม

          อันดับที่ 61 / เกิดวันที่ 10 สิงหาคม

          อันดับที่ 62 / เกิดวันที่ 20 พฤษภาคม

          อันดับที่ 63 / เกิดวันที่ 18 ธันวาคม

          อันดับที่ 64 / เกิดวันที่ 25 กรกฎาคม

          อันดับที่ 65 / เกิดวันที่ 5 ตุลาคม

          อันดับที่ 66 / เกิดวันที่ 26 สิงหาคม

          อันดับที่ 67 / เกิดวันที่ 28 กันยายน

          อันดับที่ 68 / เกิดวันที่ 31 พฤษภาคม

          อันดับที่ 69 / เกิดวันที่ 20 กรกฎาคม

          อันดับที่ 70 / เกิดวันที่ 4 เมษายน

          อันดับที่ 71 / เกิดวันที่ 14 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 72 / เกิดวันที่ 23 กรกฎาคม

          อันดับที่ 73 / เกิดวันที่ 21 สิงหาคม

          อันดับที่ 74 / เกิดวันที่ 21 เมษายน

          อันดับที่ 75 / เกิดวันที่ 5 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 76 / เกิดวันที่ 11 มิถุนายน

          อันดับที่ 77 / เกิดวันที่ 19 ตุลาคม

          อันดับที่ 78 / เกิดวันที่ 15 เมษายน

          อันดับที่ 79 / เกิดวันที่ 30 มิถุนายน

          อันดับที่ 80 / เกิดวันที่ 10 มีนาคม

          อันดับที่ 81 / เกิดวันที่ 30 ธันวาคม

          อันดับที่ 82 / เกิดวันที่ 13 มิถุนายน

          อันดับที่ 83 / เกิดวันที่ 17 สิงหาคม

          อันดับที่ 84 / เกิดวันที่ 5 กันยายน

          อันดับที่ 85 / เกิดวันที่ 24 กันยายน

          อันดับที่ 86 / เกิดวันที่ 23 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 87 / เกิดวันที่ 7 กันยายน

          อันดับที่ 88 / เกิดวันที่ 21 ตุลาคม

          อันดับที่ 89 / เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม

          อันดับที่ 90 / เกิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 91 / เกิดวันที่ 24 สิงหาคม

          อันดับที่ 92 / เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 93 / เกิดวันที่ 8 มีนาคม
         
          อันดับที่ 94 / เกิดวันที่ 18 กันยายน

          อันดับที่ 95 / เกิดวันที่ 9 มิถุนายน

          อันดับที่ 96 / เกิดวันที่ 15 ธันวาคม

          อันดับที่ 97 / เกิดวันที่ 7 มกราคม

          อันดับที่ 98 / เกิดวันที่ 29 กรกฎาคม

          อันดับที่ 99 / เกิดวันที่ 4 ธันวาคม

          อันดับที่ 100 / เกิดวันที่ 12 พฤศจิกายน

คนดวงดีประจำปี 2020 อันดับที่ 101-150

          อันดับที่ 101 / เกิดวันที่ 27 ธันวาคม

          อันดับที่ 102 / เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 103 / เกิดวันที่ 28 กรกฎาคม

          อันดับที่ 104 / เกิดวันที่ 20 ธันวาคม

          อันดับที่ 105 / เกิดวันที่ 26 พฤษภาคม

          อันดับที่ 106 / เกิดวันที่ 20 สิงหาคม

          อันดับที่ 107 / เกิดวันที่ 18 สิงหาคม

          อันดับที่ 108 / เกิดวันที่ 23 ธันวาคม

          อันดับที่ 109 / เกิดวันที่ 15 มีนาคม

          อันดับที่ 110 / เกิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 111 / เกิดวันที่ 27 มกราคม

          อันดับที่ 112 / เกิดวันที่ 17 ธันวาคม

          อันดับที่ 113 / เกิดวันที่ 27 พฤษภาคม

          อันดับที่ 114 / เกิดวันที่ 7 เมษายน

          อันดับที่ 115 / เกิดวันที่ 28 ธันวาคม

          อันดับที่ 116 / เกิดวันที่ 14 ตุลาคม

          อันดับที่ 117 / เกิดวันที่ 10 เมษายน

          อันดับที่ 118 / เกิดวันที่ 17 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 119 / เกิดวันที่ 11 เมษายน

          อันดับที่ 120 / เกิดวันที่ 9 กันยายน

          อันดับที่ 121 / เกิดวันที่ 31 มกราคม

          อันดับที่ 122 / เกิดวันที่ 18 มกราคม

          อันดับที่ 123 / เกิดวันที่ 5 กรกฎาคม

          อันดับที่ 124 / เกิดวันที่ 8 กรกฎาคม

          อันดับที่ 125 / เกิดวันที่ 29 ธันวาคม

          อันดับที่ 126 / เกิดวันที่ 26 กรกฎาคม

          อันดับที่ 127 / เกิดวันที่ 15 กันยายน

          อันดับที่ 128 / เกิดวันที่ 22 กันยายน

          อันดับที่ 129 / เกิดวันที่ 17 มีนาคม

          อันดับที่ 130 / เกิดวันที่ 24 มิถุนายน

          อันดับที่ 131 / เกิดวันที่ 2 มิถุนายน

          อันดับที่ 132 / เกิดวันที่ 10 พฤษภาคม

          อันดับที่ 133 / เกิดวันที่ 23 มีนาคม

          อันดับที่ 134 / เกิดวันที่ 22 มกราคม
         
          อันดับที่ 135 / เกิดวันที่ 27 กันยายน

          อันดับที่ 136 / เกิดวันที่ 30 พฤษภาคม

          อันดับที่ 137 / เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 138 / เกิดวันที่ 23 มิถุนายน

          อันดับที่ 139 / เกิดวันที่ 24 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 140 / เกิดวันที่ 25 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 141 / เกิดวันที่ 1 กันยายน

          อันดับที่ 142 / เกิดวันที่ 17 กันยายน

          อันดับที่ 143 / เกิดวันที่ 29 กันยายน

          อันดับที่ 144 / เกิดวันที่ 3 สิงหาคม

          อันดับที่ 145 / เกิดวันที่ 6 มิถุนายน

          อันดับที่ 146 / เกิดวันที่ 15 มิถุนายน

          อันดับที่ 147 / เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 148 / เกิดวันที่ 9 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 149 / เกิดวันที่ 22 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 150 / เกิดวันที่ 7 พฤษภาคม

คนดวงดีประจำปี 2020 อันดับที่ 151-200

          อันดับที่ 151 / เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม

          อันดับที่ 152 / เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 153 / เกิดวันที่ 30 ตุลาคม

          อันดับที่ 154 / เกิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 155 / เกิดวันที่ 3 ธันวาคม

          อันดับที่ 156 / เกิดวันที่ 9 มกราคม

          อันดับที่ 157 / เกิดวันที่ 20 ตุลาคม

          อันดับที่ 158 / เกิดวันที่ 23 ตุลาคม

          อันดับที่ 159 / เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม

          อันดับที่ 160 / เกิดวันที่ 12 มกราคม

          อันดับที่ 161 / เกิดวันที่ 19 ธันวาคม

          อันดับที่ 162 / เกิดวันที่ 6 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 163 / เกิดวันที่ 2 สิงหาคม

          อันดับที่ 164 / เกิดวันที่ 20 เมษายน

          อันดับที่ 165 / เกิดวันที่ 10 กันยายน

          อันดับที่ 166 / เกิดวันที่ 29 มีนาคม

          อันดับที่ 167 / เกิดวันที่ 20 มีนาคม

          อันดับที่ 168 / เกิดวันที่ 18 มีนาคม

          อันดับที่ 169 / เกิดวันที่ 10 มกราคม

          อันดับที่ 170 / เกิดวันที่ 28 ตุลาคม

          อันดับที่ 171 / เกิดวันที่ 4 พฤษภาคม

          อันดับที่ 172 / เกิดวันที่ 13 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 173 / เกิดวันที่ 29 พฤษภาคม

          อันดับที่ 174 / เกิดวันที่ 15 มกราคม

          อันดับที่ 175 / เกิดวันที่ 16 ธันวาคม
         
          อันดับที่ 176 / เกิดวันที่ 22 สิงหาคม

          อันดับที่ 177 / เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม

          อันดับที่ 178 / เกิดวันที่ 26 มิถุนายน

          อันดับที่ 179 / เกิดวันที่ 19 สิงหาคม

          อันดับที่ 180 / เกิดวันที่ 7 ธันวาคม

          อันดับที่ 181 / เกิดวันที่ 19 กันยายน

          อันดับที่ 182 / เกิดวันที่ 25 เมษายน

          อันดับที่ 183 / เกิดวันที่ 17 มิถุนายน

          อันดับที่ 184 / เกิดวันที่ 26 มีนาคม

          อันดับที่ 185 / เกิดวันที่ 15 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 186 / เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 187 / เกิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 188 / เกิดวันที่ 13 มีนาคม

          อันดับที่ 189 / เกิดวันที่ 10 ตุลาคม

          อันดับที่ 190 / เกิดวันที่ 1 มิถุนายน

          อันดับที่ 191 / เกิดวันที่ 9 ตุลาคม

          อันดับที่ 192 / เกิดวันที่ 27 สิงหาคม

          อันดับที่ 193 / เกิดวันที่ 3 มีนาคม

          อันดับที่ 194 / เกิดวันที่ 25 สิงหาคม

          อันดับที่ 195 / เกิดวันที่ 13 มกราคม

          อันดับที่ 196 / เกิดวันที่ 13 ตุลาคม

          อันดับที่ 197 / เกิดวันที่ 27 กรกฎาคม

          อันดับที่ 198 / เกิดวันที่ 2 มีนาคม

          อันดับที่ 199 / เกิดวันที่ 10 กรกฎาคม

          อันดับที่ 200 / เกิดวันที่ 18 ตุลาคม

คนดวงดีประจำปี 2020 อันดับที่ 201-250


          อันดับที่ 201 / เกิดวันที่ 24 ตุลาคม

          อันดับที่ 202 / เกิดวันที่ 23 กันยายน

          อันดับที่ 203 / เกิดวันที่ 16 สิงหาคม

          อันดับที่ 204 / เกิดวันที่ 25 กันยายน

          อันดับที่ 205 / เกิดวันที่ 25 พฤษภาคม

          อันดับที่ 206 / เกิดวันที่ 15 สิงหาคม

          อันดับที่ 207 / เกิดวันที่ 31 ตุลาคม

          อันดับที่ 208 / เกิดวันที่ 6 มกราคม

          อันดับที่ 209 / เกิดวันที่ 30 มกราคม

          อันดับที่ 210 / เกิดวันที่ 21 พฤษภาคม

          อันดับที่ 211 / เกิดวันที่ 4 มีนาคม

          อันดับที่ 212 / เกิดวันที่ 17 มกราคม

          อันดับที่ 213 / เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม

          อันดับที่ 214 / เกิดวันที่ 7 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 215 / เกิดวันที่ 17 เมษายน

          อันดับที่ 216 / เกิดวันที่ 8 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 217 / เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม

          อันดับที่ 218 / เกิดวันที่ 16 กันยายน

          อันดับที่ 219 / เกิดวันที่ 3 มิถุนายน

          อันดับที่ 220 / เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม

          อันดับที่ 221 / เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 222 / เกิดวันที่ 31 ธันวาคม

          อันดับที่ 223 / เกิดวันที่ 11 ตุลาคม

          อันดับที่ 224 / เกิดวันที่ 12 ตุลาคม

          อันดับที่ 225 / เกิดวันที่ 28 สิงหาคม

          อันดับที่ 226 / เกิดวันที่ 28 มิถุนายน

          อันดับที่ 227 / เกิดวันที่ 11 มกราคม

          อันดับที่ 228 / เกิดวันที่ 10 มิถุนายน

          อันดับที่ 229 / เกิดวันที่ 12 มีนาคม

          อันดับที่ 230 / เกิดวันที่ 3 ตุลาคม

          อันดับที่ 231 / เกิดวันที่ 26 มกราคม

          อันดับที่ 232 / เกิดวันที่ 16 มกราคม


          อันดับที่ 233 / เกิดวันที่ 24 กรกฎาคม

          อันดับที่ 234 / เกิดวันที่ 22 กรกฎาคม

          อันดับที่ 235 / เกิดวันที่ 7 กรกฎาคม

          อันดับที่ 236 / เกิดวันที่ 21 ธันวาคม

          อันดับที่ 237 / เกิดวันที่ 6 ธันวาคม

          อันดับที่ 238 / เกิดวันที่ 1 เมษายน

          อันดับที่ 239 / เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 240 / เกิดวันที่ 6 เมษายน

          อันดับที่ 241 / เกิดวันที่ 30 กันยายน

          อันดับที่ 242 / เกิดวันที่ 7 ตุลาคม

          อันดับที่ 243 / เกิดวันที่ 9 ธันวาคม

          อันดับที่ 244 / เกิดวันที่ 21 มีนาคม

          อันดับที่ 245 / เกิดวันที่ 4 ตุลาคม

          อันดับที่ 246 / เกิดวันที่ 14 เมษายน

          อันดับที่ 247 / เกิดวันที่ 26 กันยายน

          อันดับที่ 248 / เกิดวันที่ 18 เมษายน

          อันดับที่ 249 / เกิดวันที่ 22 ตุลาคม

          อันดับที่ 250 / เกิดวันที่ 6 สิงหาคม

คนดวงดีประจำปี 2020 อันดับที่ 251-300

          อันดับที่ 251 / เกิดวันที่ 1 ตุลาคม

          อันดับที่ 252 / เกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 253 / เกิดวันที่ 2 ตุลาคม

          อันดับที่ 254 / เกิดวันที่ 6 ตุลาคม

          อันดับที่ 255 / เกิดวันที่ 23 พฤษภาคม

          อันดับที่ 256 / เกิดวันที่ 5 พฤษภาคม

          อันดับที่ 257 / เกิดวันที่ 9 กรกฎาคม

          อันดับที่ 258 / เกิดวันที่ 25 มิถุนายน

          อันดับที่ 259 / เกิดวันที่ 28 มีนาคม

          อันดับที่ 260 / เกิดวันที่ 13 เมษายน

          อันดับที่ 261 / เกิดวันที่ 12 มิถุนายน

          อันดับที่ 262 / เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 263 / เกิดวันที่ 11 ธันวาคม

          อันดับที่ 264 / เกิดวันที่ 8 พฤษภาคม

          อันดับที่ 265 / เกิดวันที่ 28 เมษายน

          อันดับที่ 266 / เกิดวันที่ 19 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 267 / เกิดวันที่ 27 เมษายน

          อันดับที่ 268 / เกิดวันที่ 3 พฤษภาคม

          อันดับที่ 269 / เกิดวันที่ 6 พฤษภาคม

          อันดับที่ 270 / เกิดวันที่ 16 เมษายน

          อันดับที่ 271 / เกิดวันที่ 15 พฤษภาคม

          อันดับที่ 272 / เกิดวันที่ 7 มีนาคม

          อันดับที่ 273 / เกิดวันที่ 9 สิงหาคม

          อันดับที่ 274 / เกิดวันที่ 23 เมษายน

          อันดับที่ 275 / เกิดวันที่ 27 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 276 / เกิดวันที่ 8 มิถุนายน

          อันดับที่ 277 / เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม

          อันดับที่ 278 / เกิดวันที่ 14 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 279 / เกิดวันที่ 20 มิถุนายน

          อันดับที่ 280 / เกิดวันที่ 22 เมษายน

          อันดับที่ 281 / เกิดวันที่ 26 ตุลาคม
         
          อันดับที่ 282 / เกิดวันที่ 22 ธันวาคม

          อันดับที่ 283 / เกิดวันที่ 8 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 284 / เกิดวันที่ 21 กรกฎาคม

          อันดับที่ 285 / เกิดวันที่ 30 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 286 / เกิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 287 / เกิดวันที่ 28 มกราคม

          อันดับที่ 288 / เกิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 289 / เกิดวันที่ 29 สิงหาคม

          อันดับที่ 290 / เกิดวันที่ 5 มิถุนายน

          อันดับที่ 291 / เกิดวันที่ 19 มกราคม

          อันดับที่ 292 / เกิดวันที่ 14 มีนาคม

          อันดับที่ 293 / เกิดวันที่ 19 มีนาคม

          อันดับที่ 294 / เกิดวันที่ 14 สิงหาคม

          อันดับที่ 295 / เกิดวันที่ 9 เมษายน

          อันดับที่ 296 / เกิดวันที่ 23 มกราคม

          อันดับที่ 297 / เกิดวันที่ 13 พฤษภาคม

          อันดับที่ 298 / เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 299 / เกิดวันที่ 31 มีนาคม

          อันดับที่ 300 / เกิดวันที่ 19 พฤศจิกายน

คนดวงดีประจำปี 2020 อันดับที่ 301-365

          อันดับที่ 301 / เกิดวันที่ 11 มีนาคม

          อันดับที่ 302 / เกิดวันที่ 14 มิถุนายน

          อันดับที่ 303 / เกิดวันที่ 28 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 304 / เกิดวันที่ 19 มิถุนายน

          อันดับที่ 305 / เกิดวันที่ 20 มกราคม

          อันดับที่ 306 / เกิดวันที่ 10 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 307 / เกิดวันที่ 18 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 308 / เกิดวันที่ 29 เมษายน

          อันดับที่ 309 / เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์

          อันดับที่ 310 / เกิดวันที่ 14 มกราคม

          อันดับที่ 311 / เกิดวันที่ 31 สิงหาคม

          อันดับที่ 312 / เกิดวันที่ 30 มีนาคม

          อันดับที่ 313 / เกิดวันที่ 12 สิงหาคม

          อันดับที่ 314 / เกิดวันที่ 8 ตุลาคม

          อันดับที่ 315 / เกิดวันที่ 25 ธันวาคม

          อันดับที่ 316 / เกิดวันที่ 20 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 317 / เกิดวันที่ 8 เมษายน

          อันดับที่ 318 / เกิดวันที่ 24 ธันวาคม

          อันดับที่ 319 / เกิดวันที่ 29 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 320 / เกิดวันที่ 1 มีนาคม

          อันดับที่ 321 / เกิดวันที่ 30 เมษายน

          อันดับที่ 322 / เกิดวันที่ 26 ธันวาคม

          อันดับที่ 323 / เกิดวันที่ 27 มีนาคม

          อันดับที่ 324 / เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม

          อันดับที่ 325 / เกิดวันที่ 8 มกราคม

          อันดับที่ 326 / เกิดวันที่ 26 เมษายน

          อันดับที่ 327 / เกิดวันที่ 12 ธันวาคม

          อันดับที่ 328 / เกิดวันที่ 29 มกราคม

          อันดับที่ 329 / เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม

          อันดับที่ 330 / เกิดวันที่ 4 มกราคม

          อันดับที่ 331 / เกิดวันที่ 19 เมษายน

          อันดับที่ 332 / เกิดวันที่ 8 กันยายน

          อันดับที่ 333 / เกิดวันที่ 12 กรกฎาคม

          อันดับที่ 334 / เกิดวันที่ 26 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 335 / เกิดวันที่ 22 พฤษภาคม

          อันดับที่ 336 / เกิดวันที่ 18 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 337 / เกิดวันที่ 2 พฤษภาคม

          อันดับที่ 338 / เกิดวันที่ 2 เมษายน

          อันดับที่ 339 / เกิดวันที่ 21 มิถุนายน

          อันดับที่ 340 / เกิดวันที่ 28 พฤษภาคม

          อันดับที่ 341 / เกิดวันที่ 21 กันยายน

          อันดับที่ 342 / เกิดวันที่ 3 มกราคม

          อันดับที่ 343 / เกิดวันที่ 17 กรกฎาคม

          อันดับที่ 344 / เกิดวันที่ 7 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 345 / เกิดวันที่ 17 ตุลาคม

          อันดับที่ 346 / เกิดวันที่ 5 ธันวาคม

          อันดับที่ 347 / เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม

          อันดับที่ 348 / เกิดวันที่ 11 กุมภาพันธ์


          อันดับที่ 349 / เกิดวันที่ 30 กรกฎาคม

          อันดับที่ 350 / เกิดวันที่ 1 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 351 / เกิดวันที่ 10 ธันวาคม

          อันดับที่ 352 / เกิดวันที่ 24 มกราคม

          อันดับที่ 353 / เกิดวันที่ 1 ธันวาคม

          อันดับที่ 354 / เกิดวันที่ 29 มิถุนายน

          อันดับที่ 355 / เกิดวันที่ 13 สิงหาคม

          อันดับที่ 356 / เกิดวันที่ 6 กันยายน

          อันดับที่ 357 / เกิดวันที่ 3 กันยายน

          อันดับที่ 358 / เกิดวันที่ 25 มีนาคม

          อันดับที่ 359 / เกิดวันที่ 25 มีนาคม

          อันดับที่ 360 / เกิดวันที่ 21 มกราคม

          อันดับที่ 361 / เกิดวันที่ 11 พฤศจิกายน

          อันดับที่ 362 / เกิดวันที่ 6 มีนาคม

          อันดับที่ 363 / เกิดวันที่ 16 มิถุนายน

          อันดับที่ 364 / เกิดวันที่ 4 มิถุนายน

          อันดับที่ 365 / เกิดวันที่ 16 มีนาคม