ความหมายของคำว่า “ชง” ที่ถูกต้องตามหลักการที่แท้จริง

คำว่า ชง เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีน คำว่า ชง แต่เริ่มเดิมทีคำนี้มีความหมายว่า ปะทะ ในภาษาไทยเราจะใช้คำว่า ชง หมายถึง ไม่ถูกกับ หรือมีดวงขัดกันกับ จะใช้สำหรับการมีชะตาไม่ต้องกันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้

horo-1

 ส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ที่เกิดในปีนักษัตรหนึ่งตกมาอยู่ในช่วงเวลาที่ทำให้ดวงชะตาไม่ถูกกับผู้ที่เกิดอีกปีนักษัตรหนึ่ง ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์จีน เช่น ปีชวด ไม่ชงกับ ปีมะโรง หรือ ปีเถาะ ชง กับ ปีระกา เป็นต้น

โดย ผู้ที่มีปีชงมักเคราะห์ร้ายตลอดทั้งปี จำเป็นต้องไหว้เจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเป็นการเฉพาะเพื่อเสริมดวงชะตา และแก้เคราะห์ร้าย อย่างไรก็ตาม การชงใช้ว่าจะมีแต่โชคร้ายอย่างเดียว ผู้ที่มีปีชงบางครั้งก็มีคุณหรืออำนาจวิเศษอื่นเสริมกลายเป็นมีแต่เรื่องราวดีๆ ก็เป็นได้ ซึ่งคำว่า “ชง” ก็มักจะต้องเกี่ยวข้องกับคำว่า “ดวงชะตา”

คำว่า “ดวงชะตา” เป็นคำนาม หมายถึง ผังที่แสดงตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ต่างๆ ในท้องฟ้าขณะที่เกิดเหตุการณ์บางอย่าง โดยเฉพาะดวงชะตากำเนิด ซึ่งกำหนดความเป็นไปในชีวิตของบุคคลต่างๆ ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ เรียกสั้นๆ ว่า ดวง ก็ได้ ส่วนคำว่า “โฉลก” เป็นคำนาม หมายถึง โชค หรือ โอกาสที่มีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดี ถ้าดี เรียกว่า ถูกโฉลก ถ้าไม่ดีเรียกว่า ไม่ถูกโฉลก มักกำหนดด้วยการดู การสังเกตลักษณะ การวัดขนาดการนับจำนวน เป็นต้น ส่วนคำว่า “โชค” เป็นคำนามหมายถึงสิ่งที่นำผลมาให้โดยไม่ได้คาดหมาย เช่น โชคดี โชคร้าย ส่วนใหญ่มักนิยมใช้ในทางดี อย่างเช่นวันนี้ก็เช่นกัน